• Specialpedagogikens problem i skola och akademi

  Här följer ett paper som jag skrivit som examinerande uppgift i kursen ”Pedagogik som vetenskap” på Masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet. I detta paper sätts specialpedagogik som tänkande och praktik in i en historisk vetenskaplig kontext med pedagogik som central disciplin. Det finns ett glapp mellan pedagogik och specialpedagogik som visar sig som olika problem […]

  • 14 januari 2019 08:59
 • Den demokratiske läraren

  Jag minns övergången från det auktoritativa professionsutövandet till det demokratiska via två händelser. Den ena har jag berättat om i ett tidigare blogginlägg (även om inlägget hade ett annat perspektiv), och det andra hände för ett 25-tal år sedan när jag var hos tandläkaren. Det var en lite äldre manlig tandläkare som joxade i min mun och […]

  • 16 september 2018 13:23
 • För en kollektiv arbetsmiljö

  Mycket av skoldebatten idag handlar av nödvändighet om lärarnas arbetsmiljö. Lärare blir sjuka och/eller börjar arbeta med något helt annat på grund av arbetets krav och innehåll. Den spontana reaktionen på höga krav och mycket att göra är förstås att sänka kraven (ansvarigheten) och att göra mindre (av ”det onödiga”), vilket också framförs med emfas […]

  • 20 augusti 2018 11:16
 • Lärarkvalitet

  Vi måste kunna prata om lärarkvalitet. Vi måste kunna prata om att alla lärares förmåga att undervisa kan utvecklas. Vi måste kunna prata om att lärare med högre kompetens får elever att nå längre. Det finns motstånd mot att prata om det. Det finns de som tror att det tar fokus från att ordna en […]

  • 7 april 2018 21:18
 • Kulturer käkar strukturer till frukost. Tror jag?

  Det heter ju ”kulturer käkar strukturer till frukost” och detta är ofta sant. Otaliga är de exempel då förändringar av strukturer i skolan har visat sig vara lika verkningslösa som kritikerna till den strukturella förändringen redan från början sa att den skulle bli. Men det finns exempel på när strukturella förändringar verkligen har bidragit till […]

  • 8 mars 2018 15:28
 • You’re on your own.

  ”Nästa läsår. Då ska jag vara en bättre lärare. Jag ska strukturera och planera bättre, jag ska möta varje elev där den befinner sig och jag ska kontinuerligt samla bedömningsunderlag under hela kursen och kommunicera dessa med eleverna så att de i stort sett vet exakt vilket betyg de kommer få. Nästa läsår.” Ovanstående tanke […]

  • 31 januari 2018 12:35
 • Den dåliga läraren -en bra lärare?

  År 1990 åkte jag med mina studiekamrater till Köpenhamn på ett besök på Det rytmiske konservatorium, alltså motsvarigheten till den utbildning jag själv gick, musiklärarlinjen med inriktning Instrumental-/ensemblelärare afroamerikanska genrer (jazz-rock-pop). Vi fick besöka lokalerna och sitta med på en ensemblelektion. Lite senare skulle vi också spela för varandra. Det första som slog mig som […]

  • 6 december 2017 11:35
 • Formativ bedömning som information och kommunikation

  För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning. Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom […]

  • 1 november 2017 11:23
 • JAS Gripens instabila stabilitet och skolans tillitsfulla organisation

  ”Det går som tåget” är ett uttryck med en viss dubbeltydighet, åtminstone på senare år. Dock är just tåg något som vi kan vara någorlunda överens om att de tar oss dit vi har tänkt. Rälsen ligger ju där och det starka loket drar oss framåt med hjälp av den fina uppfinningen hjulet mot vår […]

  • 5 oktober 2017 10:51
 • Att organisera för skolframgång

  Jag har läst boken Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola och här följer en resumé av innehållet och mina tankar kring detta. Boken beskriver ett forskningsprojekt som genomförts av bokens författare Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson. Man har valt ut fyra skolor som betecknas som framgångsrika och fyra skolor som betecknas […]

  • 8 september 2017 10:12