SSA Rikskonferens 2018, 11-13 april i Sundsvall

Rikskonferensen för Samverkan Skola-Arbetsliv

SSA Rikskonferens 2018 i Sundsvall – Tema:  Möten som förändrar

Vi lever i en värld som är i ständig förändring. Barns, elevers och studenters syn på samhället och yrkesval beror mycket på de personer och miljöer de möter. Många arbetsplatser och företag har upptäckt hur samverkan med skolan ger mycket tillbaka på både kort och lång sikt. I möten med de unga skapas förutsättningar för  kompetensförsörjning, utveckling och innovation.

SSA 2018 är en konferens som innehåller en blandning av olika möten. Vi varvar inspirationsföreläsningar, lärande exempel och aktuell forskning med reflektioner och samtal om hur vi tillsammans kan skapa mer av den samverkan vi vill ha mer av.

Hur kan vi skapa samverkan mellan skola och arbetsliv präglat av ett ömsesidigt utbyte?
Så att barn, elever och studenter har möjlighet att omsätta sina kunskaper och förmågor i verkliga sammanhang, samtidigt som det skapas förutsättningar för kompetensförsörjning, förnyelse och innovation i vårt samhälle.

Sista anmälningsdag är 11:e mars. Anmäl dig här!

 

SSA Rikskonferens – Bakgrund

SSA Rikskonferens är en årligen återkommande konferens med fokus på samverkan mellan utbildningsväsende och arbetslivet. Huvudarrangör för konferensen är en region bestående av flera kommuner eller en enskild kommun.

Första SSA Rikskonferens genomfördes i Gävle 2003. I samband med den skapades en nationell SSA-grupp som formulerade viljeinriktningen och beslutet att årligen verka för att en aktualitetskonferens arrangeras där samverkan mellan  utbildningsväsende och arbetsliv belyses. Läs mer om bakgrunden och riktlinjerna för den årliga konferensen.


  • Medarrangör för SSA Rikskonferens 2018