Ungdomsfullmäktige 2019

I höst startar vi upp ett nytt ungdomsfullmäktige
– vill du och din klass vara med?

Ungdomsfullmaktige

I våras genomfördes Sundsvalls tredje ungdomsfullmäktige och det blev väldigt lyckat! Elever från tre olika skolor presenterade åtta förslag för ett hållbarare Sundsvall. I höst är det dags för ytterligare ett ungdomsfullmäktige! Uppstart är den 8 oktober. Ungdomsfullmäktige kommer att hållas den 16 maj 2019. Målgruppen är årskurs 6 till och med gymnasiet. Anmäl ditt intresse senast den 17 september. Se info om anmälan nedan.

Nu har du som lärare chansen att ge eleverna en möjlighet att lära sig mer om politik genom att arbeta med kommunpolitiken på riktigt i undervisningen. Våra politiker vill ha ungdomars hjälp att hitta lösningar till de prioriterade uppdragen i mål- och resursplanen (MRP, kommunens budget): jobb och näringsliv, en likvärdig skola och goda livsvillkor.

Din klass kommer då att få delta i ett ungdomsfullmäktige, med direkt koppling till Sundsvalls kommunfullmäktige, under det här läsåret. Målgruppen är elever från årskurs 6 till gymnasiet.

Tidplan

 • 8 oktober kl. 15 – 16.30
  Introduktion deltagande lärare.
  Plats: Mediotek Sundsvall, Magasinsgatan 12, 3 tr. Vid Navet, mellan Bussgods och Burger Time.
 • 18 oktober, 12.30 – 14.00
  Kick off för alla elever och lärare som bildar årets ungdomsfullmäktige
  Plats: Fullmäktigesalen (Kommunhuset)
 • Information workshop i fullmäktigesalen. ”Det politiska systemet och prioriterade utmaningar som vi alla behöver hjälpas åt med”. Den här träffen bokas in individuellt av varje deltagande klass utifrån lämplig dag och tid under höstterminen 2018.
 • 16 maj 2019, kl. 13 – 16.00
  Ungdomsfullmäktige
  Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset

Vad kommer ni att göra?

Dina elever i din klass bildar tillsammans med upp till tre andra klasser ett ungdomsfullmäktige. Det betyder att eleverna först får en introduktion med hjälp av politiker och personal från kansliet.

Därefter arbetar de gruppvis i klassen med något av de prioriterade MRP-uppdragen som de själva väljer. Det kan vara samma uppdrag i klassen eller så kan det bli flera team i klassen som jobbar med olika uppdrag. Det avgörs av elevernas intressen.

Elevernas uppdrag blir sedan att konkretisera ett förslag till en lösning till det behov och den målgrupp som MRP-uppdraget beskriver. När varje klass har beslutat om några ärenden kommer eleverna att få framföra, debattera och ha omröstning om dessa i ett ungdomsfullmäktige som leds av Kommunfullmäktiges ordförande, Arianne Sundman.

Vid två tillfällen samlas alla deltagande elever och lärare. Det mesta av arbetet i processen lägger ni in i undervisningen på det sätt som passar er. Politiker, kanslipersonal, demokratisamordnare och processledare för värdeskapande lärande finns som stöd i detta arbete i den utsträckning ni känner att ni behöver.

Röster om ungdomsfullmäktige

”Det här blir något annat än att vara i klassrummet. Det bästa med denna resa har varit att se elevernas engagemang i sina självvalda frågor. Frustration över att ”politikerna inte gör tillräckligt” har exempelvis framkommit vid flera tillfällen. Eleverna har djupdykt i sina frågor och ställt politiker och tjänstemän till svars. Eftersom processen varit lång har också nya infallsvinklar tillkommit. Nya perspektiv.”
Lollo Rhodén, SO-lärare, Heliås Sidsjön

”Om fler skulle få chansen att vara med ungdomsfullmäktige så tror jag att resultaten i Sundsvalls kommun skulle öka och eleverna skulle bli allmänt engagerade istället för att bara läsa en bok och göra ett prov i samhällskunskap”
Alva, Nivrenaskolan 8E.

Se en kort film på Facebooksidan Förskolor och skolor i Sundsvalls kommun

Verkar det intressant?
Anmäl ditt intresse senast måndag 17 september till: jeanette.z.larsson@sundsvall.se

 

Frågor besvaras av:

Jeanette Larsson
Pedagogisk samordnare, Mediotek Sundsvall,

Barn- och utbildningsförvaltningen,

Sundsvalls kommun
Tel: 070-190 35 94

Mail: jeanette.z.larsson@sundsvall.se

Sidansvarig
Fredrik Wall