• Lärande för hållbar framtid?

    Vad innebär lärande för hållbar framtid? Ekologisk känslighet vad är det?    Hur blir det när man jobbar med de allra yngsta barnen i förskola?   I mitt arbete som pedagogista möter jag barn och pedagoger i deras arbete och får följa dem i deras processer. Några förskolor jag har mött har valt att fördjupa sig i ”trädprojekt” Hur […]

  • 13 oktober 2017 15:14
 • Förskolans V-klass

  Blogginlägg! Mitt första blogginlägg någonsin och då får jag äran att berätta om V-klass för förskolan!!! Vi lämnar föräldramötet och inloggad. V-klass är det nya system du som pedagog kommer att möta varje dag, en samlad plattform för det pedagogiska arbetet. Här kommer kommunikationen med föräldrar att ske, vi kommer att kommunicera och dela erfarenheter […]

  • 25 april 2018 10:00
 • Nya förskolor växer fram

  I norra och i södra verksamhetsområde har vi öppnat två nya förskolor. Hellbergs förskola och Nacksta förskola. Att starta upp och iordningsställa miljöer och mötesplatser har legat i fokus. Vi ville skapa en förskola som väntar på barnen, där barnen får vara nyfikna och kunna utforska och undersöka olika material tillsammans med andra. Vi ville […]

  • 16 april 2018 14:11
 • En uggla växer fram…

  Vad händer om vi får många olika möjligheter att utveckla t.ex. en bild? Om vi inte har bråttom, utan kan stanna upp och titta på detaljer, vara nyfiken, få rätt verktyg i form av färg och penslar? Vad händer om man får reflektera tillsammans med andra under tiden man målar/skapar/konstruerar, om man får tänka och […]

  • 13 december 2017 14:29
 • Källan – en källa till inspiration…

  På gamla Nackstaskolan har pedagogistorna skapat en mötesplats för kreativitet, inspiration och reflektion. Tanken är att Källan kan användas till nätverk, utbildningar, workshops i olika estetiska uttryckssätt. Ett rum som bjuder in till förundran, skapar nyfikenhet för att utforska i ett lärande där kunskap bildas i ett meningsfullt sammanhang. Ett rum där vi får möjlighet […]

  • 26 september 2017 14:14
 • Gemensamma mötesplatser kan bli till en lärande arena…

  De gemensamma rum eller mötesplatser som finns på en del förskolor kan kallas för mycket. Det kan kallas för torg, nav, hjärterum, solrum, månrum och säkert finns det en hel del andra namn utöver dessa. När vi har dessa gemensamma platser behöver vi tänka en hel del kring dem. Att tänka utifrån organisation blir viktigt. […]

  • 8 mars 2017 14:01
 • Att utveckla förskolan inifrån

  Vi ”tittar in” på kurserna Att utveckla förskolan inifrån – bas och fördjupning. Utgångspunkten är ett vardagsnära perspektiv där kvalitetsindikatorerna och den pedagogiska dokumentationen används som verktyg för att utveckla verksamheten. Genom olika möten, föreläsningar och litteraturstudier får pedagoger möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt utifrån sin syn på barn, kunskap och förskolans uppdrag. Denna […]

  • 23 december 2016 10:07
 • Workshop i Haga skolområde

  I Haga skolområde bjöds pedagogerna in till Workshop utifrån hållbar framtid med estetiska uttryckssätt De fick möjlighet att gå i nära relation med ett material. Att titta nära, utforska och förundras tillsammans med andra. Eftersom många av oss delar en oro för framtiden och vill göra vad vi kan för att spara på vår jord till […]

  • 10 november 2016 16:08