Värdegrund

Den värdegrund som uttrycks i läroplanerna betonar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. Värdegrunden slår också fast vikten av att skolan utvecklar elevernas demokratiska kompetenser, såsom kritiskt tänkande, ansvarstagande och tolerans mot andra.

Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten, såväl undervisningen som skoltillvaron utanför lektionstid. För att efterleva och förmedla läroplanens grundläggande värderingar behövs därför ett aktivt, kontinuerligt arbete. Samtalen om hur värdegrunden ska förstås och omsättas i praktiken får aldrig dö ut.

Skolverkets sida om värdegrund (med nedladdningsbar pdf)

 • Kontakt

  Om ni har frågor som rör värdegrunds- och likabehandlingsarbete så kan ni höra av er till:

  Carina Rick
  Pedagog
  Barn-, elevhälsa och skolutveckling
  070-2501065
  carina.rick@sundsvall.se

  Jonas Larsson
  Utredare
  CFK, Forskningsavdelningen
  072-1470633
  jonas.larsson@sundsvall.se