Likabehandlingsarbete

Arbetet för nolltolerans, mot all form av kränkande behandling och diskriminering, är prioriterat i Sundsvalls kommun. Det är självklart att inga barn/elever ska behöva känna sig otrygga i förskola eller skola.

Likabehandlingsplanen bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Den kräver att alla verksamhetsdelar årligen kartlägger trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med kartläggningen som grund fastställs konkreta mål och insatser, som sedan utvärderas i nästa års plan. Ett metodiskt arbete med likabehandlingsplanen höjer måluppfyllelsen och förbättrar kvaliteten i skolan.

Likabehandlingsplanerna skickas från och med juni 2016 till likabehandlingsplaner@sundsvall.se. På nya sundsvall.se, som lanseras hösten 2016, kommer likabehandlingsplanerna att finnas under rubriken ”Dokument”, på respektive enhets hemsida.

Sundsvalls kommuns anvisningar och mallar för upprättande av likabehandlingsplan
[ länk till intranätet: Inloggad ]

Skolverkets sida om likabehandlingsarbete (med nedladdningsbara pdf-filer)

 • Kontakt

  Om ni har frågor som rör värdegrunds- och likabehandlingsarbete så kan ni höra av er till:

  Carina Rick
  Pedagog
  Barn-, elevhälsa och skolutveckling
  070-2501065
  carina.rick@sundsvall.se

  Jonas Larsson
  Utredare
  CFK, Forskningsavdelningen
  072-1470633
  jonas.larsson@sundsvall.se