Arkiv

 • Lägg till beskrivning till frågor i Google Formulär

  Ibland kan det vara bra att kunna lägga till en beskrivning till en eller flera frågor som du har i ett Google Formulär. I filmen visas hur du på ett enkelt sätt kan göra det.    

  • 27 mars 2019 09:46
 • Inställningar i Google Formulär

  När du skapar ett Google Formulär, är standarden att frågor ej ska vara obligatoriska att svara på. Det kan vara svårt ibland att komma ihåg att ställa så att en eller flera frågor ska vara obligatoriska. Vill du istället att standard ska vara tvärtom, att dina frågor är obligatoriska att svara på och att du […]

  • 31 januari 2019 08:16
 • Automatisk sortering av formulär

  När ett formulär fylls i blir ordningen utifrån när det fylls i. Det går att sortera, men om det fylls på med nytt innehåll, är det inte längre i ordning. Men det går att på ett enkelt sätt göra så att det sorteras automatiskt i ditt kalkylark när det kommer ny data via formuläret. Genom […]

  • 17 januari 2019 09:00
 • Formulär för bedömning

  Använd Google Formulär vid bedömning av exempelvis muntliga presentationer. Allt samlat lättillgängligt, glöm spridda anteckningar och post it lappar. Fundera på i vilka situationer detta skulle underlätta och fungera bättre för dig.  

  • 27 september 2018 09:04
 • Återanvänd Google Formulär

  Om du har ett formulär som du vill använda igen, behöver du inte skapa en kopia utan du kan istället använda samma formulär om och om igen. Skapar du kopia får du till slut väldigt många formulär, och det är inte bra. Desto färre filer du har i Driven desto bättre. Det är möjligt att […]

  • 23 augusti 2018 12:01
 • Meddelande om ifyllt formulär

  När du har skapat ett formulär kan det vara bra att slippa hålla koll på själv när någon har fyllt i det. Du kan då välja att få mail när någon har skickat in ett svar. Antingen efter varje svar, eller en gång dagligen. Se också hur du bockar i att du inte längre godkänner […]

  • 17 maj 2018 09:11