Arkiv

 • Infoga bild i Google Kalkyl

  Nu finns möjligheten att infoga en bild direkt i en cell i ett kalkylark.    

  • 4 april 2019 09:48
 • Tips för Google Kalkyl

  Det går att göra väldigt mycket i ett kalkylark, något som du kommer att upptäcka desto mer du använder det. I denna film får du se hur du kan: ändra bredd på kolumner (görs på samma sätt när det gäller rader) centrerar text över kolumner låser rader och kolumner sammanfogar och separerar celler justerar text […]

  • 14 februari 2019 08:20
 • Automatisk sortering av formulär

  När ett formulär fylls i blir ordningen utifrån när det fylls i. Det går att sortera, men om det fylls på med nytt innehåll, är det inte längre i ordning. Men det går att på ett enkelt sätt göra så att det sorteras automatiskt i ditt kalkylark när det kommer ny data via formuläret. Genom […]

  • 17 januari 2019 09:00
 • E-post till redigeringsbehöriga

  Du kan skicka e-post till alla som har redigeringsbehörighet till ett dokument, direkt från dokumentet. Det kan vara bra att göra för att tala om att du gjort en ändring. När du har lagt till feedback till en elev kan du också välja att skicka e-post om att du har gjort det. Detta för att vara säker […]

  • 21 november 2018 14:01
 • Autofyll i Google kalkylark

  Det finns en hel del sätt att använda autofyll i kalkylark. Några tips som kan underlätta ditt arbete får du i denna film.    

  • 7 juni 2018 09:09
 • Kryssrutor i Google Kalkylark

  En ny funktion till Google Kalkylark är möjligheten att lägga till kryssrutor. Riktigt bra för olika typer av listor där det behövs en funktion för avbockning. Enkelt och snabbt fixar du det via infoga i menyn.  

  • 31 maj 2018 09:26