Visol 2018/19

Kurstillfällen
Plats: Mediotek Sundsvall, Magasinsgatan 12
Tid: Kl. 14.30-16.00, om inte annat anges.
Träff 1, uppstart 20/8 kl. 14.30-15.30
Träff 2, 25/9
Träff 3, 4/12
Träff 4, 15/1
Träff 5, 26/2
Träff 6, 9/4
Träff 7, avslutning 14/5 kl. 14.30-16.30

Om Visol

Vi skriver oss till läsning, är ett kompetensutvecklingsarbete i Att skriva sig till läsning i Sundsvalls kommun. Visol startade läsåret 2012/13 och under åren som gått har ett stort antal pedagoger deltagit från mer än tjugo olika skolor, från förskoleklass, åk 1, åk 2, åk 3, modersmål och specialpedagoger.

Syftet är att låta eleverna skriva sig till läsning med hjälp av digitala verktyg. De får genom detta en möjlighet att producera egna texter, träna kompetenser som samarbete, skriva för mottagare, använda bild, ljud och film för sitt producerande och skapande. Den digitala kompetensen tränas på ett motiverande och meningsfullt sätt och det vidgade textbegreppet blir en naturlig del i skolarbetet.

 

Mål

  • Att införa digitala verktyg som en naturlig del i elevernas skriv- och läsinlärning för att på så sätt öka måluppfyllelsen.
  • Att skapa lärmiljöer som stimulerar olika inlärningsstilar.
  • Att medvetet träna fin- och grovmotorik för att få en läsbar handstil.
  • Att eleverna känner motivation, nyfikenhet och lust att lära.

Visol utgår från metoden Att skriva sig till läsning som ursprungligen kommer ifrån Arne Tragetons projekt som han drev under tre år i 14 klasser i fyra nordiska länder. Det är nu över tio år sedan resultatet och de positiva effekterna presenterades. Det man redan tidigare vetat, att det är enklare att lära sig skriva än att läsa, blev väldigt tydligt i och med datorns införande. Sedan dess har arbetssättet spridit sig i Sverige, Norden och övriga Europa och idag pågår även forskning på olika håll. Lärare runt om i landet arbetar idag med Att skriva sig till läsning med hjälp av datorer och/eller lärplattor. En förgrundsfigur har blivit Erica Lövgren, som med sin bok “Med datorn som skrivverktyg” och föreläsningar sprider arbetssättet.

 

Förutsättningar och upplägg

Litteratur och lärplattor/datorer står respektive skola för. Tid för deltagande i nätverket avsätts för deltagande pedagoger. Det innebär en upptaktsträff, fem reflektionsträffar/workshops samt en avslutande träff. Vid några tillfällen kommer kollegor från andra skolor att anlitas för att berätta om sina erfarenheter  och delta i samtalen. Mellan träffarna arbetar man i sin klass med Att skriva sig till läsning.

Litteraturen läses och utifrån frågeställningar förs samtal digitalt. Dessutom ska varje deltagande klass skriva i den gemensamma bloggen och dela med sig av vardagen och erfarenheter som görs i klassen under läsåret.

 

Litteratur

  • Lövgren, E. (2009) Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer. Bonniers
  • Trageton, A. (2014) Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Liber (Obs! Reviderad upplaga)
  • Strandberg, L. (2009) Vygotskji i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Norstedts
  • Löfving, C. (2012) Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Liber

Kontakt

Heléne Oskarsson, Net21
E-post:
helene.oskarsson@edu.sundsvall.se
helene.oskarsson@sundsvall.se

Länk till bloggen där tidigare deltagare berättar om sitt arbete och ger tips på olika aktiviteter.
Från och med läsåret 2017/18 skriver deltagarna i en ny blogg, till nya Visolbloggen.

 

Sidansvarig
Helene Oskarsson